Kính hiển vi USB độ phóng đại siêu cao NSH130CS-R

No : N/A

Quote : Contact

● Kích thước nhỏ hơn ống kính thông thường và độ phân giải được cải thiện!

● Phạm vi phóng đại lớn hơn trước.

● Có thể thay vật kính.

● Lý tưởng để quan sát các bề mặt phẳng có độ phản chiếu cao (kim loại đánh bóng, lớp mạ, tấm silicon, mặt cuối sợi, v.v.)! Loại chiếu sáng đồng trục

● Chẳng hạn như đo lường và hình ảnh cổ phiếu phần mềm đa dạng thức tổng hợp

● Cũng có thể phát triển phần mềm theo yêu cầu của khách hàng