Địa chỉ kinh doanh:

Khu công nghiệp Hạnh Đàn, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Head Office:

Hanh Dan Industry Area, Tan Lap, Dan Phuong, Hanoi

Hotline:

(+84) 0849 756 866

Email:

sales@aisovietnam.com

Website:

Home