SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ – ELECTRONIC PRODUCTS 

No : N/A

Quote : Contact

SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ – ELECTRONIC PRODUCTS

Ngày nay, chất bán dẫn không thể được sản xuất mà không sử dụng máy thị giác. Trên thực tế, máy thị giác đã giúp đạt được mật độ trong các mạch tích hợp và sản xuất chúng với chi phí hiệu quả. Các nhà cung cấp vật liệu điện tử, linh kiện chủ động, gói vi mạch, linh kiện thụ động và thiết bị điện tử hoàn thiện dựa vào Aiso Việt Nam để căn chỉnh, kiểm tra và xác định.