Machining Services – Dịch vụ gia công

No : N/A

Quote : Contact

Dịch vụ gia công CNC của Aiso Việt Nam giúp bạn tạo ra các chi tiết kim loại chính xác theo yêu cầu. Gia công chính xác với các trung tâm gia công hiện đại giúp đảm bảo một loạt các dung sai.

Gia công CNC là một phương pháp sản xuất trừ. Do đó, phần cuối cùng được tạo ra từ một khối kim loại lớn hơn thông qua việc loại bỏ vật liệu.