DS-K1TA70MI-T – NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT SÀN LỌC THÂN NHIỆT

No : N/A

Quote : Contact

Chuyên nghiệp dành cho chấm công – kiểm soát an ninh nhận dạng khuôn mặt sàn lọc thân nhiệt. Ứng dụng trong hoạt động kiểm soát vào – ra hoặc chấm công trong lúc dịch Covid-19 đang bùng phát.