PHẦN MỀM AI – ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

AI – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO – TRỢ THỦ ĐẮC LỰC CHO BẠN

AI- ARTIFICIAL INTELLIGENCE – SUPER SUPPORTER FROM NOW ON!

●Kiến thức chuyên ngành, lập trình dữ liệu đám mây, Python,..   KHÔNG CẦN THIẾT
●Cài đặt chi tiết (cố đính vị trí kiểm tra, điều chỉnh vị trí ),… KHÔNG CẦN THIẾT

BẠN CHỈ CẦN THU THẬP HÌNH ẢNH

VÀ SAU ĐÓ HAY GIAO PHÓ CHO AI-Detector!

●Specialized knowledge, cloud data program, Python, .. UNNECESSARY
●Detailed settings (fix or adjust test location),…UNNECESSARY

ONLY COLLECT PICTURES

AND ASSIGN FOR AI DETECTOR!

1.ĐẾM SỐ LƯỢNG THÔNG MINH
Phán định OK hay NG, đếm số lượng đã chỉ định xem có chính xác hay không.

trí thông minh nhân tạo AI
Kiểm tra số lượng có đủ 100 sản phẩm hay không.
trí thông minh nhân tạo AI
Phán định OK, vì AI đã nhận diện 100 sản phẩm
1.COUNT QUANTITY INTELLIGENTLY
Set say OK or NG, count the given number is correct or not.
The check number amount has 100 products or not.
Say OK, because AI recognized 100 Products.

2.KIỂM TRA GIA CÔNG LỖI
Phán định NG hay OK, kiểm tra trầy xước, vết nứt.

Kiểm tra có đủ lỗ trên sản phẩm hay không
Phán đính NG, AI phát hiện thiếu 1 lỗ ( lỗi gia công ).
2.RECOGNIZE MACHINING ERROR
Say NG or OK, check scratched, crack.
Check number of the hole on products is enough or not
Say NG, AI found 1 hole is missing (machining)

3.KIỂM TRA CÓ HAY KHÔNG
Phán định NG-OK, khi kiểm tra chi tiết trong sản phẩm đủ hay không.

Phán định NG, AI nhận diện sản phẩm bị thiếu phần đệm bên dưới con ốc.
3.TESTING IS OR NOT
Check details identifying characteristics of the product accordingly or not.
Say NG. AI determine the product miss silicon

4.KIỂM TRA TRẦY XƯỚC, DỊ VẬT
Phán định NG-OK, khi kiểm tra dị vật.

Phán định NG, AI phát hiện dị vật.
Phán định OK, AI phát hiện không có trầy xước.
Kết quả kiểm tra có thể lưu lại bằng hình ảnh và Excel.
4.CHECK SCRATCHES, EXTRANEOUS OBJECT
Say NG-OK AFTER CHECKING EXTRANEOUS OBJECT
Say NG, AI detects find out an extraneous object
Say OK, AI detects no scratches.
TEST RESULTS WILL BE SAVED IN IMAGES AND EXCEL.

CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH

Utility function

Khi phán định AI có thể lưu hình ảnh Live, NG, OK.(JPG、PNG、BMP có thể chọn các dạng file lưu trữ)

Lưu trữ kết quả(Thời gian・OK/NG…)với CSV.

After showing results, the User can save it with Live/ NG/ OK image in JPG, PNG, BMP formats. Save results with details (Carried out time, OK / NG result, … ) with CSV. File format.

Có thể Load các Model đã được học một cách dễ dàng.
You can set NG or OK easily.
KẾT QUẢ KIỂM TRA  ĐƯỢC LƯU TRỮ, BẠN CÓ THỂ TRÍCH XUẤT BẰNG EXCEL VÀ HÌNH ẢNH DỄ DÀNG.
Load studied models easily.

Những tính năng nổi bật AI-Detector AISO VIETNAM

Hình ảnh cần train thông thường cần trên 100 tấm nhưng,….Với AI-Detector chỉ cần trên 15 tấm.

Thời gian cần train thông thường cần từ nữa ngày đến một ngày nhưng,… Vơí AI-Detector chỉ cần trên 1 giờ.

Kiểm tra những lỗi mà trước đây phần mềm truyền thống chưa đủ khả năng.
Cài đặt, sử dụng đơn giản. AI có thể tự học.

SPECIAL FUNCTION of AI AISOVIETNAM.Trained need over 100 images normally, With AI Detector only supply over 15 units. 

Time to train often need from half to full day. But, AI Detector spends over 1 hour only. 
Recognize errors that traditional software cannot do.
Easy to install and apply. AI learns deeply.
———-
Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ:

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AISO VIỆT NAM

Giá trị Việt – Con người Việt

  • Mọi thông tin cần tư vấn về giải pháp công nghệ tự động hoá, xin liên hệ chúng tôi:
  • Hotline: (+84) 914 936 866
  • Email: sales@aisovietnam.com
  • Địa chỉ kinh doanh: KCN Hạnh Đàn, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội, Việt Nam
  • Website: https://aisovietnam.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *