Kính hiển vi không hiệu chuẩn CT200HD

No : N/A

Quote : Contact

  • Máy ảnh và ống kính hoạt động cùng nhau!
  • Đo lường mà không cần hiệu chuẩn
  • Có thể nhìn thấy độ phóng đại trong nháy mắt