DIATEST sản xuất máy đo đường kính có độ chính xác cao và các giải pháp dự án phức tạp để đảm bảo chất lượng của bạn

No : N/A

Quote : Contact

Các nhiệm vụ đo lường phức tạp thường có thể được giải quyết bằng các giải pháp hoàn chỉnh:

  • Thiết bị đo lường độc lập
  • Các tế bào đo tự động, được hỗ trợ bởi rô bốt, với truyền dữ liệu vô tuyến thực DIAWIRELESS
  • Tự động đo trong quá trình trong máy CNC, với truyền dữ liệu vô tuyến thực DIAWIRELESS
  • Máy trạm đo công thái học với nội thất chắc chắn
  • Các giải pháp đo lường riêng lẻ
  • Các dịch vụ, chẳng hạn như tư vấn đo lường, thiết lập trạm làm việc tại chỗ, đào tạo hoặc lập trình trình tự đo lường, ví dụ: trình tự có hướng dẫn, ô đo được hỗ trợ bởi rô bốt, thiết lập mạng vô tuyến DIAWIRELESS, SPC / SPS, v.v., cũng có sẵn.