Đèn hiển vi LED giá rẻ Vòng sáng GR10-N

No : N/A

Quote : Contact

  • Làm mờ bằng hộp điều khiển
  • Đèn LED trắng có độ sáng cao được thông qua 56 Đèn LED hai lớp