GIẢI PHÁP Y TẾ & DƯỢC – PHARMACEUTICAL & MEDICAL SOLUTIONS

No : N/A

Quote : Contact

Nhu cầu tuân thủ các yêu cầu về an toàn bệnh nhân và truy xuất nguồn gốc một cách hiệu quả về chi phí là động lực kinh doanh chính cho các nhà sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế và sản phẩm khoa học sinh học. Cho dù kiểm tra tính toàn vẹn của gói hàng, theo dõi sản phẩm đã được đăng ký từ nơi sản xuất đến bệnh nhân, hay kiểm tra độ chính xác của nhãn bằng xác minh mã vạch và văn bản, các giải pháp đọc mã vạch, học sâu và đọc mã vạch của Aiso Việt Nam đều gia tăng giá trị trong từng bước để ngăn ngừa lỗi, cải thiện chất lượng, tăng năng suất, tăng năng suất và đạt được sự tuân thủ.