Phần mềm xử lý ảnh công nghiệp

No : N/A

Quote : Contact

Nhóm R&D Xử lý hình ảnh / Ứng dụng công nghiệp hỗ trợ một loạt các quy trình sản xuất và đảm bảo chất lượng trong sản xuất với các giải pháp giành riêng cho khách hàng bằng cách tập trung vào nghiên cứu phân tích vật liệu, robot, xử lý hình ảnh và tự động hóa.