Kính hiển vi kỹ thuật số Aiso Việt Nam

No : N/A

Quote : Contact

Kính hiển vi kỹ thuật số Aiso Việt Nam phù hợp để kiểm tra nhanh trong dây chuyền sản xuất, thiết bị thu được hình ảnh 2M pixels, với tỉ lệ khung hình 60. Kính hiển vi điện tử có chức năng lấy nét tự động liên tục thực sự hữu ích cho kiểm tra trung gian.