Giải pháp đo đường kính và chiều dài

No : N/A

Quote : Contact

DIATEST cung cấp một số giải pháp để đo so sánh đường kính và chiều dài:

  • Các công cụ đo bằng tay Plug Gauge BMD, Split-Ball, Plunger Probe và Chamfer Probe
  • Bàn đo linh hoạt DIA-COME
  • Bên cạnh độ dài, I.D và O.D, một số giải pháp này cũng có thể đo độ cong, rãnh, lõm, độ đồng tâm, v.v.