Kính hiển vi TG200XM có độ nét và hiệu suất cao

No : N/A

Quote : Contact

  •  Trang bị “Takumi Phơi sáng Ngẫu nhiên”!
  •  Được trang bị chức năng xem trước!
  • Tiếp xúc ngẫu nhiên Takumi: Chức năng này cung cấp độ phơi sáng tối ưu “tự động” và “ở tốc độ cao” theo độ sáng của đối tượng. Đây là chức năng cho phép bạn kiểm tra hình ảnh / video đã lưu trực tiếp trên camera mà không cần di chuyển thẻ MicroSD sang máy tính.