Dịch vụ tuyển dụng nhân sự cho nền công nghiệp 4.0 – Service of Hiring Personnel for Industry 4.0

No : N/A

Quote : Contact

AISO Outsourcing cung cấp một giải pháp thay thế cho việc thuê và quản lý nhân viên trực tiếp. Aiso Việt Nam đảm nhận tất cả các công việc kỹ thuật trong thời đại kỹ thuật số: Thiết kế phần mềm, vận hành máy móc, xây dựng và lắp đặt thiết bị. Chúng tôi có các gói cho thuê nhân lực phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng bao gồm tuyển dụng, quản lý thiết bị, đào tạo kỹ sư, kiểm tra chất lượng.