Dán nhãn dữ liệu có phức tạp

1. Dữ liệu được dán nhãn là gì?

Trong machine learning, nếu dữ liệu đã được gán nhãn, điều đó có nghĩa dữ liệu được đánh dấu hoặc chú thích, để hiển thị mục tiêu, đây cũng là câu trả lời bạn muốn mô hình học máy của mình dự đoán. Nói chung, ghi nhãn dữ liệu có thể đề cập đến các tác vụ bao gồm gắn thẻ dữ liệu, chú thích, phân loại, kiểm duyệt, sao chép hoặc xử lý.

2. Chú thích dữ liệu là gì?

Chú thích dữ liệu thường đề cập đến quá trình ghi nhãn dữ liệu. Chú thích dữ liệughi nhãn dữ liệu thường được sử dụng thay thế cho nhau, mặc dù chúng có thể được sử dụng khác nhau dựa trên các ngành đặc thù hoặc trường hợp sử dụng.
Dán nhãn dữ liệu có phức tạp

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AISO VIỆT NAM

Giá trị Việt – Con người Việt

☎Mọi thông tin cần tư vấn về giải pháp công nghệ tự động hoá, xin liên hệ chúng tôi:

Hotline: (+84) 914 936 866

Email: sales@aisovietnam.com

Địa chỉ kinh doanh: KCN Hạnh Đàn, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội, Việt Nam

Website: https://aisovietnam.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *